Nová akcia

11.01.2014 20:42

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.

Kontakt

Ján Dírer Turčianske Kľačany 303
038 61
Slovenská republika
+421 905 929 550 jan.direr@gmail.com